Skip Navigation
Skip Sidebar

About

Stichting Studiezalen een snelgroeiende, innovatieve non-profit organisatie in het maatschappelijk veld.

Ieder kind heeft talenten. Stichting Studiezalen biedt bewoners van kwetsbare wijken de kans, ...

EducationPoverty reductionWellbeing
Share

OpportunitiesNo open opportunities