Skip Navigation
Skip Sidebar

About

Stichting Studiezalen een snelgroeiende, innovatieve non-profit organisatie in het maatschappelijk veld.

Ieder kind heeft talenten. Stichting Studiezalen biedt bewoners van kwetsbare wijken de kans, ...

EducationPoverty reductionWellbeing
Share
Stichting Studiezalen

PhotosNo Published Albums
When published, albums will appear here