Skip Navigation
Goods Donations

Goods Donations

Donation of goods · 0–2 hrs
Flexible location
FundraisingProgrammingFinancial
WellbeingPoverty reductionPeople with disabilities
1 No Poverty2 Zero hunger3 Good health and well-being
I'm posting this as a social organisation
Share Opportunity
NAHst
#48244
Scan me or visit www.businessinvolved.amsterdam/o/NAHst/opportunities/Goods-Donations/48244 to join

Contact person

Anita MuschnerAsk Anita a question

Summary

We regularly give goodie bags to our visitors because they are having a hard time with their condition. These are people with NAH (non-congenital brain injury)

Detailed description

Onze bezoekers zijn mensen met een niet aangeboren hersenletsel die geen verbinding vinden in de samenleving. Ze komen samen eten in verschillende buurtkamers en vinden een verbinding met elkaar. Ze worstelen met een aandoening die moeilijk te accepteren is, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Het bezoeken van de buurtlokalen geeft hen steun.


Behalve samen eten of

What we will provide to volunteers

🤝 Extra support
Share Opportunity

About NAHst

De stichting heeft als doel: het organiseren van activiteiten en werkzaamheden voor én met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Met name voor en met degene die niet vanzelf in aanraking komen met medeburgers. Niet aangeboren hersenletsel komt op iedere leeftijd voor.
Translate content to English

Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English